Garanti och service

Produkter som är ämnade för privatbruk har normal fabriksgaranti - normalt 1-2 år. Garantitiden nämns i produktinformationen. För företagsbruk ges oftast ingen garanti, eller garantin är begränsad. Vissa produkter har dock garanti även i företagsbruk. Ifall produkten har garanti i företagsbruk, nämns detta skilt i produktinformationen.

Vad täcks av garantin?

Garantin täcker sådana fel som inte har uppstått pga. användaren. Sådana är t.ex. tillverkningsfel, felaktiga komponenter/material, fel i funktionaliteten osv. Garantin täcker inte användarfel eller fel som uppstår pga slarv eller försummelse, ej heller fel som uppstår pga normalt slitage. Ifall du funderar över om felet täcks av garantin, är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Garantiservice

Producenterna och importörerna har olika förfarandesätt gällande garantiservice. Oftast returneras produkten till oss eller importören / servicestället. Ta alltid först kontakt med vår kundservice så ger vi noggrannare instruktioner.

Servicetiden kan variera och beror på många olika faktorer, såsom servicekö, typ av fel, tillgängligheten av reservdelar osv. Alla maskiner strävas till att servas så fort som möjligt, så att du kan åter njuta av din produkt. Du kan fråga efter noggrannare servicetidtabell från vår kundtjänst.

Service

Ofta lönar det sig att reparera dyrare apparater även om garantitiden skulle vara över. Du får kontaktuppgifterna till de olika serviceställena från vår kundservice, så att du kan be ett kostnadsestimat för reparationen. Serviceställena kan ofta även förse dig med reservdelar till din maskin. Kolla även in Cremas reservdelssortiment!

Varukorgen
Din varukorg är tom